16.6.2017
 
Pevnost, vysoká účinnost, dobrá cenová dostupnost, to jsou hlavní přednosti opěrných zdí. Pokud stavíte, není nejmenší důvod těchto vlastností nevyužít. Naopak. Významně vám pomohou zrychlit a zefektivnit stavbu. K čemu všemu se hotové opěrné zdi vlastně hodí?
 
 

Cena se odvíjí od konkrétní stavby 

Vlastně mají hotové opěrné zdi v podstatě téměř neomezené použití. Můžete se s nimi setkat u pestré škály různých staveb, kde velmi efektivně slouží podle konkrétní potřeby. Ovšem nejlepší je jejich využití jako opora objektů budovaných ve svažitém terénu. Můžeme stručně říci, že hlavním úkolem opěrné zdi je zajistit, aby stavba pevně stála na svém místě. Nesmí dojít k žádnému sesuvu půdy. Pro opěrné zdi je také možné použít nejrůznější materiály.
 
 
 
Zřejmě nejvyužívanějším řešením je betonová opěrná zeď. Jak již bylo naznačeno, betonová opěrná zeď je velmi pevná a s ohledem na své dobré vlastnosti i poměrně levná. Její cena závisí na typu, dále velikosti a umístění stavby. V podstatě se odvíjí od realizace konkrétní stavby. Je samozřejmé, že menší opěrná zídka na zachycení několika málo kubíků zeminy v malé svažité zahradě bude levnější než mohutná zeď zachycující gigantické množství půdy ve svazích kolem dálnice. 
 
 

Odolná vůči poškození

Zároveň mohou opěrné zdi posloužit i jako opora zajišťující pevné stání určité budovy. I tady se vše odvíjí od konkrétní velikosti. Velká masivní budova si žádá mohutnou zeď, menší stavby se spokojí s menšími zdmi. Další možností užití betonových zdí je také oddělování nebo vymezování prostor. Hodí se i ke stavbě obrubníků. Co je ovšem naprosto neocenitelnou výhodou, je vysoká odolnost vůči fyzickému poškození a také opotřebení. Slunce a jeho pichlavé UV paprsky, mráz, sníh, déšť, nic z toho nemá na betonové opěrné zdi jakýkoli negativní vliv. Nabízejí téměř neomezenou životnost.