13.6.2017
 
Náročná, zdlouhavá a finančně značně nákladná akce, to je stavba zděné opěrné zdi. Většině lidí se nechce investovat a pak čekat, než se takovou zeď úspěšně podaří dobudovat. Jako rychlejší a smysluplnější řešení se jeví tzv. suchá cesta, tedy hotové opěrné zdi.
 

Vytvořte si zeď podle vlastních představ 

V případě, že zvolíte hotové opěrné zdi, odpadne vám celá řada starostí. Nečeká vás žádné betonování, míchání malty nebo armování. Opěrné zdi mohou mít různou podobu větších nebo menších bloků, což závisí na zatížení, které bloky musí nést. Samozřejmě je jasné, že čím větší zatížení zeminou, tím masivnější blok potřebujete. Velmi důležité je, že se jedná o suchou výstavbu, při které není třeba používat maltu ani lepidla nebo tmely. Zároveň si můžete opěrnou zeď vybudovat podle svých vlastních představ.  Jde o to, aby zeď byla co nejjednodušší, bez zbytečných komplikací.
 

Dlouhá životnost díky velké pevnosti a nízké nasákavosti 

Suché stavby jsou příjemnější i v tom smyslu, že je zde méně proměnných, které ovlivňují vlastnosti výsledné zdi. Malta, tmel, lepidlo znamená prvek, který někdy nemusí být zcela stabilní. Opěrnou zeď tvoří k sobě nasucho seskládané segmenty, které dokonce můžete v případě potřeby i rozebrat a postavit jinde. Plusem, který hraje ve prospěch suché hotové betonové opěrné zdi, je její velká pevnost. Ta zaručuje dlouhou životnost.
 
Dalším důležitým faktorem je rovněž nízká nasákavost betonových bloků. Zásluhou těchto faktorů tvoří betonové bloky i výhodnou investici do budoucnosti. Jinými slovy, opěrná zeď může bez výrazných změn sloužit dlouhá léta, takže vstupní investice se vrátí a z pohledu délky využití se rozpustí do mnohaletého období. Kromě praktické úlohy může opěrná zeď klidně plnit i úlohu estetickou.