19.5.2017
 
Potřebujete v zahradě získat rovné plochy nebo ji chcete vizuálně rozčlenit a vytvořit různá zákoutí a terasy? K těmto úpravám neodmyslitelně patří realizace opěrných zdí, které je možné zbudovat různými způsoby a z různých materiálů. 
Pro vlastní zahradu zřejmě budete hledat variantu, která je minimálně náročná na stavební přípravy a samotnou realizaci a také takovou, která je finančně co nejvíce výhodná. 
 
 

Svahovky 

Jednou z velmi využívaných možností pro tyto účely je použití betonových tvarovek neboli svahovek. Tyto svahovky jsou k dostání v bezpočtu různých velikostí, tvarů, tlouštěk a podobně a stavbu menší opěrné zdi z nich zvládnete i svépomocí. 
Opěrné zdi z tvarovek jsou budovány vždy v určitém sklonu, jednotlivé vrstvy se vysypávají zeminou a nechávají se zpravidla zarůst vegetací. Jedná se o stavebně i finančně velmi nenáročné řešení s vysokou estetickou hodnotou, které je pro použití v zahradě ideální. 
 

Ztracené bednění

Další oblíbenou možností je ztracené bednění. Betonové tvárnice se vrší na sebe a díky zámkovému provedení do sebe dokonale zapadají, zpevňují se armováním (v případě potřeby) a vyplňují betonem. Takto mohou vzniknout velice odolné a nosné opěrné zdi i další stavební prvky. 
 

Kamenné zdi a gabiony

Další variantu představují kamenné opěrné zdi. Ty vynikají skvělým přírodním vzhledem a mohou být velmi trvanlivé (při správném provedení). Budovat je lze v případě nižších a méně zatěžovaných zdí i na sucho, a pokud máte volný přístup k materiálu, můžete je realizovat velice nenákladně, neřku-li takřka zadarmo. 
 
Poměrně velmi oblíbené jsou také gabiony. Jedná se o ocelové koše – obvykle ve tvaru kvádru – které jsou vyplněny kamenivem. Zdi z gabionů mají dobré protihlukové vlastnosti, vysokou životnost a poměrně jednoduchá může být i jejich realizace.