18.5.2017
 
Opěrné zdi slouží ke zpevňování svažitého terénu, vytváření rovných ploch, k úpravám vodních toků, při budování pozemních komunikací a uplatňují se také v zahradách, parcích a na mnoha dalších místech. 
 
 
Opěrná zeď musí splňovat náročné požadavky na stabilitu, co nejvyšší nosnost a přitom samozřejmě i na co nejjednodušší realizaci a minimální náklady jak vstupní, tak i provozní – tedy související s budoucí údržbou, opravami a podobně. 
Na stavbu opěrných zdí lze použít různé materiály, poměrně běžné jsou například tzv. gabiony, tedy ocelové koše naplněné kamenivem, používají se také kamenné zdi a v případě menších zídek se uplatní i například dřevo. Pro skvělé vlastnosti se však setkáme zejména s opěrnými zdmi z betonu. 
 
Beton se dá pro tyto účely využít v různých podobách. Zejména se jedná o betonové tvarovky (svahovky) anebo prefabrikované betonové prvky pro opěrné zdi. 
 
 

Betonové tvarovky 

Využití betonových tvarovek, které se vyplňují zeminou a osazují vegetací, je ideální zejména tam, kde je kladen důraz na výsledný estetický dojem. Tedy v zahradách, parcích a podobně. Opěrné zdi jsou stavěny ve sklonu a na sucho. Jejich realizace je velmi rychlá a jednoduchá, a proto se toto řešení hodí i pro drobné stavitele, kteří potřebují zeď na vlastním pozemku. Velmi příznivá je také cena. 
 

Betonové bloky pro opěrné zdi

Jedná se o prefabrikované železobetonové dílce, které jsou nesmírně pevné v tlaku i tahu a odolávají i vlhkosti, extrémním teplotám a dalším nepříznivým vlivům. Tyto dílce jsou ideální tam, kde je kladen maximální důraz na nosnost zdí a jejich trvanlivost. Životnost opěrných zdí z těchto bloků je totiž takřka neomezená i při minimální údržbě.