16.5.2017
 
Potřebujete upravit terén pomocí opěrných zdí nebo chcete vybudovat dělicí stěnu či plot v zahradě a rozhodli jste se, že kámen je materiál, který se k danému prostředí a pro onen účel nejlépe hodí? Stavbu kamenné opěrné zdi nebo jiné zídky na sucho můžete zvládnout i svépomocí.
 
 
Předem je třeba sdělit, že stavba svépomocí a na sucho je vhodná zejména u nízkých a málo namáhaných opěrných zdí, na které nebudou kladeny zvlášť vysoké nároky. A jak tedy na to?

 

Základ opěrné zdi a drenážní vrstva

Prvním krokem je úprava podloží a výkon základové rýhy. Hloubka by měla záviset na výšce opěrné zdi, ale potřeba je alespoň 30 – 40 cm. Do základové rýhy umístíme vrstvu štěrku, případně drobných kamínků, úlomků cihel a podobně. Tato vrstva bude izolovat první řadu kamenů – vazáků – od vlhkosti. 
 
 

První vrstva zdi je zásadní a její kvalita rozhodne o životnosti a stabilitě celé zdi

 
Na vrstvu štěrku začneme vedle sebe skládat vazáky. Tyto kameny by měly být největší, ale nikoli ploché, aby se pod tíhou zdi neměly tendenci lámat. Poté můžete vršit další vrstvy. Zeď skládejte od krajů do středu. Nerovnosti mezi jednotlivými kameny vysypejte zeminou. Zeď se musí postupně směrem nahoru zužovat. Každá další vrstva kamení by proto měla být o něco užší než předcházející. 
 

Zeď můžete osázet rostlinami až po jejím dokončení

Kameny skládejte od největších a nejlépe tvarovaných až po nejméně vhodné a nejmenší kusy na vrchu zdi. Kameny vždy pokládejte tak, aby se nekývaly. Nejlépe ihned poté, co je zeď hotova, osázejte spáry vhodnými rostlinami, které později dodají zdi vzhled okrasné skalky.