11.5.2017

 
Prefabrikované, monolitické prvky, které jsou standardně vyráběny v základních tvarech L a T je možné úspěšně použít k celé řadě stavebních účelů a toto řešení s sebou přináší četné výhody. Tyto betonové prvky pro opěrné zdi mohou být ideální variantou, zejména pokud potřebujete skutečně trvanlivé řešení s nízkými náklady.
 
 
Betonové bloky pro opěrné zdi L a T jsou vyráběny z vysoce kvalitního železobetonu, jsou nesmírně odolné vůči extrémním teplotám, vlhkosti i dalším nepříznivým vlivům. Jsou pevné v tlaku i tahu a jejich životnost je takřka neomezena i bez nutnosti údržby. Konkrétní parametry těchto prvků se liší podle zadání projektů – je tedy možné přizpůsobit jejich velikost, tloušťku i vlastnosti potřebám stavby, pro kterou jsou určeny.

 

A kde všude lze tyto prefabrikované betonové bloky využívat?

Monolitické betonové L a T prvky jsou určeny zejména pro opěrné zdi – obstojí i u vysokých a velmi zatěžovaných zdí, kde by jiné materiály nevydržely. Využít je lze pro zpevňování svažitého terénu, pro získání rovných ploch, úpravu vodních toků, při budování pozemních komunikací a také pro opěrné zdi v zahradách, parcích a podobně. 
 
Tyto betonové prvky se však nepoužívají pouze pro opěrné zdi, díky pevnosti, snadné realizaci a výborným protihlukovým vlastnostem jsou využívány také pro oplocování pozemků a ke stavbě akustických bariér u železnic nebo silnic. 
 
Používají se také například k realizaci silážních žlebů, dělících stěn u skládek a hnojišť, pro tvorbu obrubníků a v mnoha dalších případech, kde je nutné dbát na maximální odolnost, snadnou a rychlou montáž a nízké finanční náklady.