9.5.2017
 
Opěrné zdi a zídky patří k velice významným stavebním prvkům v zahradách a parcích. Jejich funkce spočívá ve vytváření rovných ploch či teras a ve zpevnění a vizuálním členění zejména svažitého terénu. Opěrné zdi mají významný estetický i technický účel a volba správného řešení je velmi důležitá pro konečný vzhled a funkci zahrady.
 
 

Zásady pro zahradní opěrné zdi

S pomocí opěrných zdí lze vytvářet ve svažitém terénu velmi esteticky příjemné terasovité stupně, zákoutí, předěly a podobně. Při stavbě musíme zvolit vhodný materiál i technologický postup odpovídající nárokům a požadavkům na danou opěrnou zeď.
 
U nižších a méně zatěžovaných opěrných zdí můžeme zvolit suchou stavbu a třeba i méně odolné materiály, u vyšších a více namáhaných zdí je nutné dbát na preciznost technického provedení. 
 
Opěrné zdi bychom měli chápat jako architektonický prvek, který bude důležitou součástí celkového dojmu, nikoli jako pouze prvek účelový. Při využívání opěrných zdí dbáme na to, abychom nevytvářeli dlouhé rovné plochy zdí, ale spíše členitější soustavy prokládané dalšími prvky, jako jsou schodiště a podobně. 
 
Pokud je nutné překonat větší převýšení, je lepší zvolit terasové řešení než vytvořit jedinou vysokou opěrnou zeď. Velmi důležité je dbát také na správné provedení drenáží, což je u všech opěrných zdí velmi důležité.
 

Jaké materiály lze použít?

V zahradách se pro opěrné zdi velice dobře uplatňují například betonové svahovky osázené vegetací, přírodní kámen nebo třeba gabinové koše. U méně namáhaných zdí lze použít i dřevo, u vysokých a velmi zatěžovaných zdí můžeme zase sáhnout po ztraceném bednění nebo prefabrikovaných betonových blocích