28.4.2017
 
Opěrné zdi představují zásadní stavební prvek, který je využíván pro zpevňování svažitého terénu či koryt vodních toků, slouží při stavbách pozemních komunikací, v zahradách a parcích jako estetický i praktický způsob členění prostoru a získávání rovných ploch a v mnoha dalších situacích a projektech.
 
 
Opěrné zdi lze realizovat z rozmanitých materiálů. Pro menší opěrné zídky v zahradách sloužící hlavně pro vizuální dělení terénu lze použít například na sucho stavěné kamenné či cihlové zídky, tvarovky vyplněné zeminou a osazené vegetací, které plní i účel okrasné skalky a podobně. 
 

Betonové prvky pro opěrné zdi v extrémně náročných podmínkách

V případě, že potřebujete postavit robustní a vysokou opěrnou zeď, která bude muset snášet vysoké zatížení, a to třeba i za působení velké vlhkosti, extrémních teplot a dalších nepříznivých povětrnostních vlivů – je nutné zvolit materiál a způsob stavby, který může v takových podmínkách obstát. 
 
Jednou z velice využívaných a vhodných variant je použití prefabrikovaných betonových prvků pro opěrné zdi. Tyto prvky jsou vyráběny v základních tvarech T a L, ale jejich konkrétní rozměry a parametry se odvíjí od zadání a požadavků projektu. 
 
Tyto železobetonové monolity obstojí i v nejnáročnějších podmínkách – jsou odolné vůči mrazu, vlhkosti i mechanickému poškození, stálé a pevné v tahu i tlaku a jejich životnost je v podstatě neomezená i bez nároků na údržbu. 
 
Pro jejich využití svědčí i relativní jednoduchost realizace opěrných zdí z těchto bloků a nízké finanční náklady oproti jiným materiálům. Své uplatnění nacházejí zejména tam, kde je požadavek na maximální nosnost a odolnost zdí a zachování životnosti i při co nejnižších vstupních nákladech. Nevýhodou těchto bloků je pouze snad vysoká hmotnost, která ztěžuje přepravu.