27.4.2017
 
Opěrné zdi jsou stavebním prvkem, se kterým se setkáváme neustále. Využít je můžeme při úpravách zejména svažitého terénu pro získání plochy např. pro hřiště, parkování, stavbu, bazén, terasu a podobně. Slouží také při regulacích toků, stavbě pozemních komunikací, ale třeba i jen jako převážně estetické prvky vizuálně členící prostor parků či zahrad. 
 
 
Opěrné zdi musejí snést soustavné zatížení, a proto je nutné připravit jim dobrý základ a použít materiál, který má optimální vlastnosti. Opěrné zdi mohou být realizovány například následujícími způsoby. 
 

Opěrné zdi z litého betonu 

Využívá se zpravidla ztracené bednění a obvykle i ocelové výztuže. Jedná se o velice odolné zdi, které jsou však náročné na precizní provedení. Technologické chyby mohou zapříčinit praskliny bednění tlakem betonu a podobně. 
 

Betonové prvky pro opěrné zdi

Betonové prefabrikáty tvaru T a L jsou pro opěrné zdi ideální. Jejich realizace je zpravidla jednodušší a levnější než v případě litého betonu, a jejichž životnost je takřka neomezená. Jsou vhodné pro tvorbu nízkých, ale i velmi namáhaných a vysokých stěn. 
 

Svahovky

Betonové tvarovky (svahovky) jsou určeny pro tvorbu zejména okrasných opěrných zdí se sklonem 45 – 75°. Vyplňovány jsou zeminou a osazovány vegetací. Uplatňují se zejména u nižších zdí v parcích, zahradách a podobně. 
 

Gabiony

Jedná se o drátěné klece vyplněné kamenivem různé hrubosti. Při použití kvalitních pozinkovaných drátů je jejich odolnost a životnost obrovská. Vysoká je i jejich estetická hodnota.
 

Kamenné zdi

Kamenné zdi je možné stavět i na sucho – v případě okrasných a nižších zídek. Jedná se o přírodní materiál se skvělým vzhledem a životnost dobře postavené zdi je samozřejmě značná.