25.4.2017
 
Ačkoli se to na první pohled nezná, beton je velice starý materiál, jehož počátky sahají minimálně do dob starého Říma. Dnes je beton nejpoužívanější surovinou ve stavebnictví, nicméně s tím starořímským má samozřejmě společného jen málo.
 
 
Tento materiál je ideální pro těžce zatěžované konstrukce i plochy. Budují se z něj budovy od základů až po celé železobetonové konstrukce, používá se na dlažbu i vybetonované plochy parkovišť a dalších namáhaných ploch, ideální je pro oplocení pozemků, opěrné zdi nebo protihlukové bariéry. Velmi žádané jsou také prefabrikované betonové garáže, kanceláře, obytné jednotky a tím výčet použití zdaleka nekončí. 
 

Výhody 

Pevnost betonu je velmi vysoká, proto je ideální pro použití i v konstrukcích, na které je vyvíjen neustálý, značný tlak – jako jsou například opěrné zdi
 
Významnou předností je i dlouhá životnost a trvanlivost. Ta se liší podle typu použitého betonu, obecně však tento materiál velmi dobře vzdoruje zubu času, snáší vlhkost i extrémní teploty. Co se týče mechanického poškození – odolnost betonu je minimálně srovnatelná s přírodním kamenem, podobně je tomu s odolností vůči žáru.
 
 
Rozmach používání betonu je zapříčiněn také jeho obrovskou tvárností. Lze zpracovat takřka do jakýchkoli podob, a proto se uplatňuje i v moderní architektuře a umění.
 
Jednou z největších výhod je však samozřejmě nízkonákladovost betonových staveb a snadná dostupnost tohoto materiálu.
 

Nevýhody 

Nevýhodou betonu je jeho vysoká hmotnost a zejména u starších typů směsí také tepelná a zvuková vodivost. Problémy nastávají také v případě nutnosti rekonstrukce betonových konstrukcí a staveb, která je poměrně nákladná a obtížná.