21.4.2017
 
V poslední době si lidé začínají stále více uvědomovat rozsah negativního dopadu nadměrného hlukového zatížení na lidský organismus a „protihluková hygiena“ se stává běžnou součástí norem a zákonů při realizaci různých stavebních projektů a podobně. Postupně u nás také roste počet protihlukových stěn podél silnic a železnic. 
 
 
Protihlukové stěny by měly splňovat několik podmínek. Měly by mít samozřejmě dostatečné akusticky izolační vlastnosti, být odolné vůči povětrnostním vlivům i mechanickému poškození s minimálními nároky na údržbu a samozřejmě by jejich realizace měla být co nejjednodušší a nejlevnější. Pozornost je věnována také estetickému dopadu zdí.
 

Betonové prvky pro opěrné zdi

Mezi nejpoužívanější materiál patří prefabrikované betonové prvky pro opěrné zdi, které v sobě kombinují všestrannou odolnost, životnost, nízké náklady a snadnou realizaci. Tyto betonové bloky pro opěrné zdi mají velice dobré zvukově izolační vlastnosti a pro akustické bariéry jsou tedy ideální. 
 
Nevýhodou je vysoká hmotnost, nepříliš estetický vzhled a problematická výměna jednotlivých bloků při poškození.
 
 

Dřevocementové, hliníkové a plastové bariéry

Dřevocementové systémy mají poměrně dobré zvukově izolační vlastnosti, ale co se týče životnosti a odolnosti (zejména např. vůči ohni), jsou na tom v porovnání s betonem výrazně hůře. 
 
Hliníkové systémy jsou výhodné pro nízkou hmotnost a tedy snadnou přepravu a montáž, mají však slabší neprůzvučnost a nevýhodou je také poměrně vysoká cena, pokud mají být bariéry kvalitní (výplň minerální vatou, kvalitnější materiály s vyšší životností apod.). 
 
Plastové protihlukové systémy mají nejnižší hmotnost, což je jejich hlavní přednost. Nevýhodou je však poměrně velmi nízká odolnost vůči vysokým teplotám, nutnost používání velkého množství spojovacích materiálů nebo také náročnost oprav.