20.4.2017

Opěrné zdi jsou velice běžným stavebním prvkem, se kterým se setkáváme při vyrovnávání a svažitých terénů, při úpravách břehů vodních toků a v mnoha dalších situacích. Opěrné zdi je možné vytvořit různými způsoby a využívat celou řadu materiálů. My se dnes podíváme, na možnosti výstavby opěrných zdí na sucho. 
 
 
Suché opěrné zdi jsou stavebně nenáročné zídky stavěné většinou bez použití malty coby pojiva a využívají se především pro terénní úpravy zahrad a realizaci nižších zídek s nižším zatížením. Svým charakterem mohou mít suché opěrné zdi velice blízko k ozdobným skalkám, jelikož jsou také zpravidla osazovány vegetací. 
 

Suché zídky by měly být nižší a členitější

Suché zídky by měly být stavěny bez malty maximálně do výšky cca 1 metru. V případě, že je nutné překonat větší rozdíl výšek, se využívá terasovitých zídek, tedy více zídek umístěných nad sebou. Zídky by neměly tvořit delší rovné celky, je vhodné pracovat se zaoblením a zídky přerušovat například schodišti, travnatými svahy a podobně. 
 

Ideálním materiálem je kámen

Jako materiál se nejčastěji používá kámen prokládaný zeminou. Ideální je použití jednoho druhu kamene na celou opěrnou zeď, včetně případného schodiště. Kamenná zídka se pokládá do betonového podloží v základové rýze o minimální hloubce cca 40 cm. Opěrná zeď by měla mít mírný sklon proti svahu, což zvýší její stabilitu a odolnost vůči povětrnostním podmínkám. 
 
 
Na stavbu opěrných zdí v zahradě nebo jinde je samozřejmě možné použít i jiné materiály. Například betonové bloky pro opěrné zdi, gabiony, dřevo a podobně. V těchto případech se však již nejedná o suché zídky v pravém slova smyslu.