19.4.2017
 
Půdní eroze je zapříčiněna především stékající vodou např. při přívalových deštích, dochází k ní, když už půda není schopná další vodu vsáknout. Přirozenou ochranu může poskytovat vegetace na svazích, ale v mnoha případech toto řešení nemusí stačit a je třeba zasáhnout a učinit vhodná opatření. 
 
 
Pro povrchové zpevnění půdy svahu proti účinkům eroze je možné použít celou řadu postupů. Pro dočasnou ochranu se ideálně hodí například rohože a geotextilie nebo sítě. Využívají se například kokosové nebo jutové textilie a rohože, které se po čase ve svahu samy rozpadnou. 
 
 
Pro trvalejší ochranu svahu s životností deset a více let se pak používají například protierozní, trojrozměrné georohože, které vzhledem poněkud připomínají. Ty se upevní na svah a přesypou zeminou, případně je možné je zpevnit a vyztužit mřížkou.
 
Další alternativou jsou geobuňky připomínající plástve. Také se zasypávají kamením či hlínou a lze je využít i u strmějších svahů. 
 

Dočasná a neinvazivní ochrana, nebo trvalá opěrná zeď?

Při volbě ochrany proti erozi je potřeba brát v potaz strmost svahu a jeho délku, typ půdy, vegetaci, četnost srážek a vystavení vlhkosti a podobně. Zásadnější a trvalé úpravy svažitého terénu se pak provádějí pomocí opěrných zdí. 
 
Opěrné zdi mohou být vytvořeny z gabionů (kovové koše s kamenivem), litým betonem, mohou být kamenné nebo využívat ztracené bednění. Velmi využívané jsou také betonové bloky pro opěrné zdi, které umožňují rychlou, stálou a levnou realizaci. Při volbě materiálu a typu opěrné zdi nebo protierozní ochrany je nutné vycházet z konkrétních požadavků na odolnost a nosnost zátěže, na snášení vlhkosti, extrémních teplot, chemických a jiných nepříznivých vlivů a podobně.