18.4.2017
 
Ztracené bednění představuje velice oblíbený a moderní postup, který se využívá zejména při vytváření menších opěrných zdí, zahradních zídek a dalších staveb. Jedná se o poměrně jednoduchý a efektivní postup, který se skvěle uplatní při drobných stavbách okolo domu nebo na chalupě. 
 
 
Svým způsobem je ztracené bednění možné označit za pokračovatele klasického dřevěného šalování, čímž však není míněno, že by šalování bylo překonané – betonové ztracené bednění je však v mnoha ohledech méně pracné a rychlejší. 
Při realizaci opěrných zdí a zídek, pilířů, sloupků či podezdívek a dalších staveb ze ztraceného bednění se využívá betonových tvarovek. Jedná se o betonové prefabrikáty, které je možné pořídit v bezpočtu provedení, velikostí a podobně – což je jednou z výhod tohoto řešení. Tvarovky mohou být obyčejné nebo i zámkové.  
 

Ztracené bednění je nenáročné, cenově dostupné a vzhledově příjemné řešení

Tvarovky se skládají ve vrstvách do potřebné výšky a většinou následuje jejich provázání svislými výztužemi – některé tvarovky však umožňují díky otvorům v bocích provedení i horizontální výztuže. Ztracené bednění je poté vylito betonem. 
Oproti klasickému šalování je výhodou, že se bednění neodstraňuje. Zdi z tvarovek navíc působí esteticky zajímavým, monumentálním dojmem – a na zahrady a chaty se hodí zpravidla lépe než opěrné zdi z betonových bloků, které jsou sice levné a odolné, ale působí příliš průmyslově. 
 
Mezi další výhody ztraceného bednění patří poměrně jednoduchá realizace, relativně nízké stavební náklady a vysoká odolnosti i trvanlivost těchto zdí v případě dodržení správného postupu. Největší riziko při špatném pracovním postupu spočívá v prasknutí ztraceného bednění tlakem betonu.