14.4.2017
 
Ve velké spoustě případů se na drenáže čili odvodnění u stavby domů příliš velký důraz neklade. Stojí kdesi mimo hlavní zájem a představují jakousi formalitu, která je provedena bez zásadnějšího promyslu. Je ovšem chybou podceňovat něco tak zásadního. 
 
 

Drenáž by měla být vždy zahrnuta v projektu novostavby

Pokud realizujeme novostavbu, měli bychom se na optimální provedení drenáže opravdu zaměřit. Provádění nebo úpravy drenáží dodatečně totiž představují mnohonásobně problematičtější komplikaci, která vyjde podstatně dráž a náročněji na práci i čas.
 
Při provádění drenáže se zaměřujeme na faktory, jako je vlhkost okolí, zda bude objekt podsklepen, či nikoli, na přítomnost spodní vody apod. Nejdůkladnější odvodnění je samozřejmě nutné provádět u domů, které jsou postaveny ve svahu. V prostoru nad budovou by měla drenáž procházet po celé délce svahu a měla by být kombinována s kompletním obvodovým odvodněním objektu. Drenážní trubky je nutné vždy klást k nejnižší základové poloze.
 
Drenáž je nutná u zpevněných ploch, budov, pozemních komunikací, opěrných zdí apod.
 
Samozřejmě, že kvalitní drenáž se netýká pouze domů a budov obecně, ale také dalších pozemních staveb, jako jsou například komunikace a opěrné zdi. V případě opěrných zdí představují drenáže naprosto zásadní prvek, který nelze odbýt. V opačném případě hrozí narušení celé stavby. Platí to i v případě zdí z materiálů odolných vůči vlhkosti, jako jsou betonové bloky pro opěrné zdi, kámen apod.
 
Aby bylo odvodnění funkční, musí mít drenážní trubka dostatečný průměr a být uložena ve vhodném kamenivu, drenáž musí být chráněna optimální textilií a musí splňovat další podmínky podle potřeba a specifik konkrétní stavby.