13.4.2017
 
Co jsou to gabiony? Jedná se o uzavřené koše či klece z kovových drátů, které jsou naplněny kamenivem různé zrnitosti. Rozměry jednotlivých košů jsou velmi různorodé, upravené do tvaru kvádru. 
 
 
Gabionové zdi mají širokou škálu využití, vynikají odolností, protihlukovými vlastnostmi a stylovým vzhledem
 
Tyto stavební prvky se užívají k budování opěrných zdí zejména při zpevňování svahů, pozemních komunikací a říčních břehů, k oplocování pozemků, někdy také jako obklady budov a estetické terénní prvky v parcích, zahradách, využít je díky vhodným vlastnostem lze také pro realizaci protihlukových stěn u železnic a podobně. Jako náplň do gabionů se nejčastěji používá čedič.
 
Gabiony mají celou řadu významných výhod. Kromě velice zajímavého a esteticky hodnotného vzhledu je to životnost, pevnost a odolnost zbudovaných opěrných zdí. Tyto vlastnosti jsou však samozřejmě dány kvalitou použité výplně a hlavně kvalitou materiálu košové konstrukce. 
 
V ideálním případě jde o drát s aluzinkovou nebo jinou odolnou úpravou proti korozi, mechanickému poškození a jiným nepříznivým vlivům. Při dobré kvalitě přesahuje životnost gabionových stěn běžně i 100 let. 
 
Předností gabionů je také stabilita opěrných zdí a oplocení a prakticky nulové nároky na údržbu a také možnost osázení a porostení vegetací a splynutí s okolní přírodou. Gabiony mají však samozřejmě také jisté nevýhody, mezi ty hlavní patří zejména vyšší pořizovací cena a také poměrně významnější nároky na prostor než v případě užití jiných materiálů (např. betonových prvků pro opěrné zdi apod.). Poměrně náročná může být také samotná instalace gabionových zdí.