12.4.2017

Beton je velice moderním stavebním materiálem, a přestože mnoho lidí si k jeho použití cestu stále nenašlo, rozsah jeho užívání je dnes obrovský. Základem betonu je kamenivo a pojicí materiál (cement, asfalt, sádra apod.).

Rozmach používání betonu samozřejmě není jen bezdůvodným módním výstřelkem, beton má řadu vynikajících vlastností, které jsou ideální pro budování obytných domů i komerčních budov, opěrných zdí, prefabrikovaných celků (např. garáž), pro zpevňování ploch a k bezpočtu dalších účelů.

Opěrné zdi, domy i další stavby z betonu mají mnoho výhod oproti jiným řešením. Které jsou ty zásadní?

Beton vyniká dlouhou životností, pevností a dostupností

Mezi hlavní přednosti betonu patří odolnost v tlaku a proti mechanickému poškození, pevnost, trvanlivost a tvárnost. Beton dobře snáší nepříznivé povětrnostní podmínky, vlhkost i extrémní teploty.

Díky tomu, že snáší i obrovský tlak, je nejčastějším materiálem pro stavbu opěrných zdí, které musejí odolat trvalému zatížení tunami zeminy. Díky tvárnosti je oblíbený v moderní architektuře, a dokonce i v umění, jelikož je možné mu dát prakticky jakoukoli podobu.

Beton je také ohnivzdorný a odolává teplotám 800°, ale v případě speciálního betonu i 1000° C, což jej činí – mimo jiného – ideální variantou pro obytné domy a budovy. Nemalou výhodou betonu je také velice nízká cena, vysoká dostupnost a poměrně jednoduchá realizace staveb z něj.

Jako všechno má samozřejmě i použití betonu své slabé stránky a nevýhody. Mezi ty hlavní patří vysoká hmotnost tohoto materiálů, ale také nepříliš dobré tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Ačkoli některé moderní typy betonu značně pokročily i v tomto směru.