11.4.2017
 
Potřebujete opěrnou zeď pro úpravu svažitého terénu nebo chcete nedobytným a trvanlivým způsobem oplotit svůj pozemek či vytvořit zajímavé zídky coby členění prostoru zahrady? 
 
 
Kámen je rozhodně krásný materiál, který má estetickou hodnotu i vynikající praktické vlastnosti. Jak tedy na suchou zeď z této přírodní suroviny? Nejdříve je nutné si ujasnit, k čemu má zeď sloužit, jaké má mít rozměry, tvar a podobně – a zda je suchá zeď vůbec vhodné řešení. 
 
Například v případě vyšších opěrných zdí, na které bude působit značný tlak zeminy, by na sucho stavěná zídka nebyla zrovna ideální. Vhodnější je v případě opěrné zdi použití spojovacích materiálů.  
 

Kamenná zeď může být poměrně nenáročná na výstavbu

Stavba kamenné zídky může mít řadu výhod, zejména pokud se vám podaří sehnat si materiál svépomocí zadarmo. Pokud žádný vhodný zdroj bezplatného kamení nenajdete, může se vaše zeď samozřejmě prodražit. Samotná stavba zdi pak nemusí být vůbec náročná, ba naopak. Má však jasně stanovená pravidla, která je pro úspěšný a trvalý výsledek nutné dodržet.
 
Začneme tím, že vykopeme základovou rýhu, která by podle výšky budoucí zdi měla mít cca 10 – 40 cm. Šířka se odvíjí od šířky paty zdi, která by měla tvořit cca třetinu (až polovinu) výšky zdi. Rýhu vysypeme štěrkem, kamennou sutí nebo např. kačírkem či kombinací jednotlivých variant a na tento základ začneme skládat první vrstvu kamenů. Mělo by jít o co největší a pokud možno ploché kusy (vazáky). 
 
Vrstvu kamení začněte skládat od hlavy zdi a postupujte od krajů k prostředku. Vrstvy můžete pro větší pevnost a stabilitu zdí vysypávat hlínou a později osázet vhodnými rostlinami. Při pokládání dalších vrstev se vyhněte křížovým spárům a kameny pokládejte, aby se nekývaly, jinak by se mohla stabilita zdi narušit.