7.4.2017
 
Speciální duté betonové tvarovky, tzv. svahovky, mohou sloužit k realizaci ozdobných stěn v zahradách, obrubníků, zákoutí, ale také opěrných zdí pro zpevňování svahů a k mnoha dalším účelům. 
 
 
Výhodou tohoto řešení je velice jednoduchá a poměrně rychlá montáž a také relativně nízké pořizovací náklady na stavbu takových opěrných zdí. Tvarovky mají navíc i dekorativní hodnotu a obvykle bývají osázeny vegetací, aby dokonale splynuly s prostředím zahrady. 
 
Tvarově jsou svahovky velice různorodé a jsou přizpůsobené k zachytávání vlhkosti z půdy, což umožňuje lepší růst osázených rostlin. Beton, který je používán pro tyto tvarovky, je velice odolný vůči vlhkosti i jiným povětrnostním vlivům a díky flexibilitě a jednoduchosti realizace je s tvarovkami možné vytvářet velmi různorodé architektonické prvky. 
 
Tyto betonové prvky pro opěrné zdi jsou k dispozici v různých barevných provedeních a stavba stěn probíhá na sucho. Tvarovky se vrství na sebe za současného vykládání zeminou. Již během vyplňování je možné osazovat stěny rostlinstvem, případně je možné opěrné zdi a zídky osázet až dodatečně. 
 

Stavba zídek je rychlá a nenáročná na stavební připravenost

Pro účely nižších zídek, které nejsou určeny ke zpevňování svahů a není na ně vyvíjen tlak, je postačující štěrkopískový podklad. V případě, že se jedná o opěrné zdi, je třeba vytvoření základové spáry v nezámrzné hloubce a betonový základ (cca 40 cm). 
 
Svahovky můžeme skládat v různém úhlu a vytvářet tak zdi se sklonem od cca 45 do 75 stupňů. Každou vrstvu vyplňujeme a řádně udusáváme zeminou a také musíme dbát na vysypávání spár mezi jednotlivými tvarovkami. Pro opěrné zdi ze svahovek volíme vhodné druhy rostlin, kterým se v daných podmínkách bude dařit (např. skalníky, čilimníky, kosatec, levandule, rmen, mateřídouška apod.).