6.4.2017
 
Opěrné zdi jsou používány zejména jako stavební prvek při regulaci svažitých terénních prostor. Jejich účelem je zpevňování svahů a zachytávání zeminy, zabraňování sesuvů půdy a vytváření využitelných rovných ploch. Jelikož je na tyto zdi vyvíjen velký tlak, musejí být odolné a pečlivě projektované.
 

 

Opěrné zdi z betonových bloků

Pro stavbu těchto stěn je velice často využíváno betonových prvků pro opěrné zdi, jedná se o monolitické bloky ve tvarech L, T a s případnými speciálními bloky pro rohová řešení opěrných zdí. Základ opěrných zdí musí být v nezámrzné hloubce a zeď musí být opatřena drenáží pro odvádění vlhkosti. 
 
Využití betonových bloků pro opěrné zdi je levné, realizačně jednoduché a jedná se o velmi dlouhodobé řešení, jelikož životnost těchto prvků je i ve velmi špatných podmínkách značná. Jsou odolné vůči extrémním teplotám, vlhkosti a snášejí velmi vysokou zátěž.

 

Skládané opěrné zdi

Pro opěrné zdi podél komunikací, vodních toků, ale i v zahradách, parcích a podobně je často využíváno skládaných opěrných zdí z betonových tvarovek, tzv. svahovek. Tyto tvarovky jsou skládány na sucho a vyplňovány zeminou, posléze se nechávají zarůstat vegetací, čímž dokonale splynou s okolním prostředím a mohou být využívány i k dekorativním účelům. 
 
Skládané zdi jsou svažité a jejich sklon se liší podle výšky a potřeb v terénu. Jejich výhodou je poměrně jednoduchá montáž a přirozený vzhled, který esteticky nenarušuje prostředí. Předností je také poměrně vysoká variabilita tohoto řešení.
 

Gabiony 

Opěrné zdi lze vytvářet i jinými způsoby. Jednou z možností jsou například gabiony. Jedná se o ocelové koše naplněné kamením různé hrubosti, které se často používají zejména ke zpevňování břehů vodních toků, ale i v mnoha jiných případech. 
 
Jejich výhodou je estetický vzhled, trvanlivost a odolnost, nevýhodou obtížnější realizace a často vyšší náklady.