4.4.2017
 
Obrubníky jsou stavební prvky zakončující dlažbu a oddělující ji od ostatního terénu, které zároveň zamezují jejímu vodorovnému posunu. Obrubníky mají význam technologický a stavební, ale mají také smysl optický, jelikož vizuálně rozdělují prostor, a tudíž mohou být také prvkem dekorativním. 
 
 

Při budování obrubníků je vhodné vycházet ze skladby dlažby a vyhnout se dořezávání

Obrubníky ohraničují prostor trávníku od dlažby, schodů a podobně a mohou vytvářet úseky záhonů, vyvýšené obrubníky pak mohou mít i význam coby palisády a vytvářet zajímavá zákoutí či zázemí a podobně. V ideálním případě bychom měli při realizaci obrubníků respektovat skladebné moduly dlažby, abychom se vyhnuly náročnému dořezávání a podobně. 
 
Betonové obrubníky, palisády i opěrné zdi můžeme vytvářet z prefabrikovaných prvků, které usazujeme do betonového lože při ponechání mezery mezi jednotlivými betonovými prvky. Ta je důležitá kvůli změnám rozměrů bloků v případě extrémních teplot. 
 

Obrubníky z betonových bloků jsou nenáročné na realizaci i údržbu

Kromě standardních betonových bloků pro opěrné zdi a obrubníky je možné využít i například velice zajímavé štípané obrubníky, které jsou díky opravdu pěknému, rustikálnímu „kamennému“ vzhledu vhodné například pro použití na chatách, chalupách a na podobných místech, kde by klasický beton mohl působit rušivě.
 
Realizace obrubníků, opěrných zdí či palisád z betonových bloků je však výhodné jak z hlediska nákladů, tak z hlediska jednoduchosti manipulace s těmito prvky a rychlosti stavby. Jejich použitím je možné ušetřit značné náklady oproti jiným druhům řešení. Jasnou předností je také velice dlouhá životnost tohoto materiálu.