Zídky, obrubníky a palisády představují v zahradách důležité dělicí prvky, které mají jak estetickou, tak i praktickou funkci a hodnotu. 
 
 
U zahrad v rovinatém terénu hraje hlavní roli funkce estetická, díky zídkám dochází k optickému rozčlenění prostoru a vytváření zajímavých zákoutí apod. Zahrada tak vypadá větší, členitější a působí záhadněji. Opěrné zdi a dělicí zídky jsou navíc obvykle prorůstány květenou a mohou sloužit i jako okrasné skalky.
 
Praktický význam mají opěrné zdi zejména u zahrad ve svažitějších terénech, kde chrání půdu před erozí a vytvářejí rovné plochy. Ideálním řešením pro stabilizaci svahu jsou právě různé soustavy zídek, teras a palisád spojených třeba schodišti.
Jaké materiály lze použít pro zahradní opěrné a dělicí zdi?
 
Jako materiál na stavbu zídek lze využít lámaný kámen, gabiony, ztracené bednění, betonové tvarovky nebo betonové bloky pro opěrné zdi. Cihly, dřevo a podobně používáme spíše u okrasných zídek, které nebudou muset snášet vysoký tlak půdy.
 
Opěrné zdi by neměly přesahovat určitou výšku, pokud se jedná zídky stavěné na sucho například z kamenů, měla by být výška maximálně kolem 60 cm. Pokud potřebujeme vyšší palisádu, řešíme to spíše vytvořením vícestupňové soustavy zídek. 
 
Zídky z materiálů, jako jsou betonové prvky pro opěrné zdi a podobně bychom měly stavět také do jisté maximální výšky – cca okolo 160 cm. U opěrných zdí není vhodné vytvářet dlouhé rovné plochy, ale naopak bychom se měli snažit zídky členit, zalamovat, vytvářet oblouky, stupňovité terasy, rohové zídky a podobně. Smyslem je vyšší pevnost i estetická hodnota.