Potřebujete vybudovat bazén, parkoviště, garáž nebo zahájit jinou stavbu, ale svažitý terén na vašem pozemku vám to neumožňuje? Pomocí opěrných zdí můžete efektivně získat dostatek prostoru pro jakýkoli projekt. 
 
 

Gravitační opěrné zdi z betonu 

Jedná se o opěrné zdi z betonu, které zadržují tlak působící zeminy pouze svou vlastní hmotností, která musí být z toho důvodu značná. Jelikož je opěrná zeď vystavena vysoké zátěži, využívá se velmi často beton nebo betonové bloky pro opěrné zdi, které jsou dostatečně odolné a přitom nízkonákladové. 
 
Realizace zídek z betonových prvků pro opěrné zdi je výhodná i díky jednoduchosti instalace a vysoké životnosti. Beton je dostatečně odolný vůči tlakům, mechanickému poškození i vlhkosti anebo extrémním teplotám. 
 
Abychom zajistili, že zeď skutečně unese zatížení, je nutné – kromě provedení řádných projektových výpočtů – také vytvořit dostatečný základový výkop a opatřit zeď drenážemi, které zabrání rychlejšímu narušování materiálu působením vlhkosti. Opěrné zdi je také vhodnější členit, aby nevznikaly příliš rozsáhlé rovné plochy. 
 

Další materiály, které je možné využívat při stavbě palisád a opěrných stěn

Opěrné zdi a různé zpevňovací zídky je možné zbudovat i z různých jiných materiálů. Oblíbené jsou například přirozeně působící stěny z lámaného kamene, které lze stavět s cementem i na sucho, dřevěné zdi (vhodné spíše jako dekorativní prvek), zdi z dutých tvárnic (vytvářeny jsou šikmé stěny vhodné pro osazení rostlinami) nebo například zdi z tzv. gabionů, což jsou ocelové klece naplněné kamením.