Realizace protihlukových bariér a stěn je v současné době důležitou otázkou, jelikož problematikou negativního dopadu nadměrného hluku na zdraví se lidé začínají velmi vážně zabývat. Kolem železnic i vozovek proto vyrůstají stále častěji zdi, které by měly nejen lidské zdraví chránit. 

 
 

Protihlukové stěny jsou nejčastějším řešením problémů s nadměrnou zvukovou zátěží u nás

Některé moderní výzkumy naznačují, že představuje v průmyslových zemích jeden z nejčastějších rizikových zdravotních faktorů. Může zapříčinit např.:
 
  • Zvyšování hladiny adrenalinu
  • Zvyšování tepové frekvence a krevního tlaku
  • Ztráty některých vitamínů (zejm. hořčíku) 
  • Stahování cév apod.
 
Moderní normy se proto snaží zajišťovat umenšování negativních dopadů, čemuž mohou pomoci například právě protihlukové bariéry. 
 
Aby však tyto stěny plnily svůj účel efektivně, musí splňovat mnoho podmínek, mezi které patří samozřejmě protihluková účinnost, odolnost, bezpečnost pro účastníky provozu, konstrukční jednoduchost a v neposlední řadě také nízkonákladovost. 
 

Betonové prvky pro opěrné zdi mohou být ideální volbou

Je proto nutné zvolit vhodný materiál a způsob realizace tak, aby se bariéra neminula účinkem a nestala se jen zbytečným a předraženým zásahem do krajiny. 
 
Jako vhodný materiál se v současnosti ukazují betonové bloky pro opěrné zdi, které mají ideální zvukově izolační vlastnosti, stavba opěrných zdí a protihlukových stěn z nich je rychlá a jednoduchá, jsou finančně nenákladné a i bez údržby nabízejí obrovskou životnost. 
 
Jejich nevýhodou je však nepříliš dobrý estetický dojem, proto se v některých lokalitách uplatňují bariéry například z plastů, dřeva, odpadní pryže, skla, lehkých kovů a kombinací těchto materiálů