Opěrné zdi slouží ke zpevnění svažitého terénu a terénních nerovností a uplatňují se při stavbách pozemních komunikací, domů a podobně a také kvůli efektivnějšímu využití prostorů ve špatně dostupných terénech. 
 
 

Jak vybrat materiál na opěrnou zeď?

Pro stavbu opěrné zdi lze využít celou škálu různých řešení. Jednou z nich jsou například kamenné opěrné zdi nebo gabiony. Tato řešení jsou esteticky hodnotná, ale jejich významnou nevýhodou je velmi vysoká pořizovací cena a mnohdy obtížná a náročná instalace. 
 
Dřevěné opěrné zdi a zdi ze svahovek jsou také alternativou, která však kromě vyšších nákladů (zejména u dřevěných zdí) naráží na nižší životnost a větší nároky na údržbu. Opěrné zdi z betonu jsou pak sice odolné, ale drahé a vyžadují složité stavební přípravy. 
 
Jak tedy postavit opěrnou zeď jednoduše a s minimálními náklady? Řešením jsou prefabrikované betonové prvky na opěrné zdi. Jedná se o monolitické bloky z vysoce kvalitního betonu, které jsou vyráběny v základních tvarech L a T s rohovými řešeními. Parametry konkrétních prvků se však samozřejmě liší v závislosti na potřebách stavebního projektu, pro nějž jsou určeny.
 

Blokové opěrné zdi jsou nesmírně odolné a jejich životnost je prakticky neomezená

Bloky jsou nízkonákladové a realizace zdí z nich je rychlá a relativně jednoduchá. Dováženy jsou na paletách a konečné usazování probíhá obvykle pomocí jeřábové techniky do připraveného výkopu. Po propojení a zasypání je zeď hotová. 
Betonové bloky na opěrné zdi lze využít také ke stavbě obrubníků, dělicích stěn u skládek a skladišť, k oplocování pozemků, budování silážních žlabů nebo protihlukových bariér například u železničních tratí.