Dělicí zdi a opěrné stěny z litého betonu jsou běžné, ale jejich realizace je finančně poměrně nákladná a také náročná na stavební připravenost. Pokud vám záleží na úspoře finančních prostředků a chcete jednoduché a rychlé řešení, zvolte raději prefabrikované prvky opěrných zdí. 
 
 

Prefabrikované sériově vyráběné opěrné zdi z různých prvků lze využít v mnoha odvětvích

Jedná se o betonové L prvky, T prvky a rohová řešení, které jsou určeny k realizaci opěrných zdí, dělicích zdí skládek sypkých materiálů, hnojišť, k výstavbě silážních žlabů, obrubníků, protihlukových stěn u dopravních komunikací nebo železnic, k oplocování pozemků a dalším účelům.
 
Tyto prefabrikované prvky jsou vyráběny na míru konkrétnímu stavebnímu projektu. Podle potřeb investora je upravena velikost, tloušťka, nosnost zatížení a další parametry, tak aby prvky přesně vyhovovaly stavebním záměrům. 
 

Betonové bloky snášejí velice dobře i nejhorší podmínky a jejich životnost je obrovská 

Tyto bloky opěrné zdi jsou vyráběny z vysoce kvalitního betonu a mohou nabídnout v podstatě neomezenou životnost. Jsou odolné vůči jakýmkoli poškozením. Dobře snášejí vlhkost, vysoké teploty i mráz. Již z výroby jsou boční stěny nepatrně kuželovitě zakřivené právě proto, aby lépe snášely extrémně nízké teploty. 
 
Tyto prvky jsou obvykle dopravovány na paletách a konečná instalace a usazování se provádí pomocí jeřábu do štěrkové lóže v připraveném výkopu. Poté stačí jednotlivé prvky propojit a zasypat. Opěrné zdi z těchto prefabrikovaných prvků jsou dokonale stabilní, pevné a zcela bezúdržbové. Možnosti jejich použití jsou přitom velmi rozsáhle a zaručují významnou finanční úsporu oproti použití litého betonu.