Opěrné zdi z litého betonu jsou finančně i stavebně náročné. Existuje však alternativa v podobě sériově vyráběných betonových bloků, které lze využít ke stejným účelům s mnohem nižšími náklady a také s minimálními nároky na stavební připravenost.
 
 
Betonové prvky jsou vyráběny v několika základních podobách, jedná se o L prvky, T prvky a rohová řešení. Tyto jednotlivé prvky lze potom využívat k bezpočtu stavebních projektů. 
 

Možnosti využití prefabrikovaných bloků opěrných zdí jsou opravdu rozsáhlé

Prefabrikované bloky se uplatní při pokládání obrubníků, zpevňování svažitého terénu, při stavbě dělicích stěn skladišť sypkých materiálů, hnojišť, silážních žlabů nebo také při rekonstrukcích a výstavbách pozemních komunikací či regulaci toků. Díky svým vlastnostem jsou často také využívány jako protihlukové stěny podél železnic, dálnic a podobně. 
 

Prvky nabízejí dlouhou životnost při vysoké odolnosti vůči nepříznivým klimatickým podmínkám

Tyto betonové prvky vynikají odolností vůči mechanickému poškození, zatížení i proti nevhodným klimatickým podmínkám, jako je silný mráz, vlhkost a podobně. Jednotlivé parametry bloků se přitom dají upravovat. Rozměry, tloušťka, nosnost zátěže a další úpravy záleží na konkrétním projektu a jsou vždy konzultovány se zákazníkem. Tyto opěrné zdi jsou tudíž vyráběny přímo na míru dané stavby.
 
Díky použití vysokojakostního betonu a vysoké odolnosti mohou zdi z těchto bloků vydržet prakticky neomezeně dlouhou dobu – a to i bez potřeby jakékoli údržby. 
 
Další velice významnou výhodou opěrné zdi vedle nízké ceny a životnosti je také snadná manipulace. Prvky opěrných zdí jsou usazovány do výkopů se štěrkovou lóží za pomoci jeřábové techniky. Jedná se o rychlé a efektivní řešení bez potřeby významnějších stavebních příprav.