Prefabrikované prvky určené pro realizaci opěrných a dělicích zdí představují cenově i prakticky velice výhodné řešení.
 
 
Významnou výhodou využívání těchto sériově vyráběných prvků je vedle nízké pořizovací ceny také velice snadná manipulace a usazování, minimální nároky na stavební připravenost a také prakticky neomezená životnost zdí z těchto prvků. Jejich využití je přitom obrovské.
 

Široká škála možných využití a takřka nekonečná životnost

Lze je použít ke stavbě obrubníků všeho druhu, ke zpevňování staveb a svažitého terénu, pro stavbu zdí ve skladech sypkých hmot, ale také na hnojištích a podobně. Využívají se také například při opravách a budování pozemních komunikací, při regulacích toků, k oplocování pozemků a díky velice dobrým protihlukovým vlastnostem jsou používány také jako zvukové bariéry podél železnic a silnic. 
 
Výborně odolávají jakkoli nepříznivým klimatickým podmínkám. Nepodléhají mrazům ani vlhkosti a podobně. Přitom stále zachovávají perfektní stabilitu a odolnost. Tyto opěrné zdi jsou vyráběny ve třech základních prvcích:
 
 
Jsou bezúdržbové a oproti využití litého betonu umožňují ušetřit až 60 % nákladů. Výhodou je také vysoká přizpůsobitelnost a řešení na míru konkrétní stavbě nebo projektu. Podle konkrétních potřeb se upravuje tloušťka, rozměry i únosnost zatížení. 
 

Nízké nároky na stavební připravenost, snadný převoz i instalace 

Převoz, manipulace a usazování těchto prvků je velmi jednoduché. Dopravovány jsou obvykle na paletách a usazovány pomocí jeřábu do výkopu se štěrkovou lóží. Takto usazené díly už se pouze propojí, poté zasypou a je hotovo. Opěrná zeď, která bude odolávat zubu času i rozmarům přírody je na světě.