Silážní žlaby, obrubníky, dělicí stěny skládek a hnojišť, stavební prvky při budování a opravě dopravních komunikací, ale také při renovacích a regulacích vodních toků a v bezpočtu dalších stavebních situací se uplatňují opěrné zdi z „L“ a „T“ prvků.
 

Prefabrikované opěrné zdi jsou ideální a levnější alternativou zdí z litého betonu

Tyto opěrné zdi z prefabrikovaných betonových bloků jsou alternativou k opěrným zdem a dělicím stěnám z litého betonu. Jedná se o variantu podstatně cenově výhodnější, ale přitom stejně kvalitní.
 
Speciální betonové prefabrikované bloky sestávají z několika základních prvků – rohových řešení, „L“ prvků a „T“ prvků. Podle konkrétních potřeb dané stavby nebo projektu je pak rozhodnuto o použití konkrétních prvků, ale také o jejich velikosti, tloušťce a o dalších parametrech.
 

Možnosti využití jsou nespočetné a nároky na stavební připravenost minimální

Betonové prefabrikované opěrné zdi mají bezpočet využití a mnoho výhod. Kromě již zmíněné výrazné úspory finančních prostředků je to také snadná manipulace. Usazování se provádí jednoduše s pomocí jeřábu a práce s těmito bloky je velice rychlá. 
 
Opěrné zdi jsou vytvořeny z vysokojakostního betonu a jejich odolnost je maximální, životnost prakticky neomezená. Snadno odolávají tlakům, klimatickým podmínkám i mechanickému poškození. 
 
Možnosti využití těchto prvků jsou řešeny přímo s investorem na míru konkrétního projektu, přizpůsobitelnost těchto řešení je i při nízkých finančních nákladech, vysoké životnosti a stavební jednoduchosti opravdu značná.