Opěrné zdi jsou důležitým stavebním prvkem, ale jejich zhotovení z litého betonu bývá poměrně finančně nákladné. Existuje však mnohem levnější a jednodušší alternativa, která může přinést úsporu i více než poloviny nákladů – a to při zachování všech potřebných vlastností, které od zdi očekáváte.
 
 

Řešení využitelné v obrovském množství situací

Jedná se o prefabrikované opěrné zdi z betonu, které mají škálu využití minimálně stejnou jako zdi z betonu litého. Tyto opěrné zdi představují připravené bloky, které mohou mít různý tvar, velikost, tloušťku a podobně. Většina parametrů se odvíjí od toho, co vyžaduje konkrétní projekt.
 
Základní tvary bloků jsou dva:
  • L-prvky 
  • T prvky
 
Tyto bloky lze využívat při stavbách silážních jam a žlabů, skládek a hnojišť, na dělící stěny, při výstavbě vozovek a dalších komunikací, parkovišť, při úpravách vodních toků a jejich regulacích či renovacích apod.
 
Při úpravě různých terénních předělů, rohů, nepravidelných ploch apod. pak můžete využít rohová řešení těchto betonových prvků. 
 

Snadná přizpůsobitelnost a neomezená životnost

Opěrné zdi lze přizpůsobit různým podmínkám a najít patřičné řešení i do velmi obtížných terénů. Jejich usazení je přitom velmi jednoduché a provádí se zpravidla s pomocí jeřábu. Hotová stěna, opěrná nebo dělicí zeď má díky použitým materiálům takřka nekonečnou životnost a nevyžaduje naprosto žádnou údržbu. 
 
Díky tak vysoké odolnosti v kombinaci s pořizovací cenou nesrovnatelně nižší než u litých zdí se opěrné zdi z prefabrikovaných prvků stávají stále oblíbenějšími a používanějšími v bezpočtu stavebních odvětví.